Byli jsme na OpenAlt 2019

Dne 3. 11. 2019 Martin Loučka přednášel na konferenci OpenAlt 2019 příspěvek s názvem Creative Commons 4.0 konečně v češtině – změny, výhody a nevýhody.

Cílem příspěvku bylo jednak informovat o změnách, které CC 4.0 přinášejí oproti předchozí verzi, jednak sloužit jako obecný úvod do problematiky Creative Commons pro autory i uživatele, kteří hledají optimální cestu jak licencovat autorská díla, která vytvářejí či hodlají užívat ve svých projektech, to vše se zohledněním výhod i rizik spojených s využitím cesty Creative Commons v českém právním prostředí.

Děkujeme organizátorům za přípravu akce!

Prezentace ke stažení [PDF].

Vznik spolku!

K dnešnímu dni jsme byli Krajským soudem v Brně zapsáni do spolkového rejstříku. Tímto okamžikem vyvrcholilo naše dosavadní snažení o institucionalizaci naší činnosti.

Velkým přínosem je, že máme oficiální a pevnou platformu pro naše snažení na poli otevřené kultury, vzdělávání, vědy a dat, a můžeme se soustředit na dobrou věc s trochou té nezbytné organizace.